תנאים והתניות לשימוש

תנאים והתניות

תנאים והתניות אלה מגדירים את תנאי השימוש שעל פיהם ניתן להשתמש באתר jafza.ae (האתר שלנו). השימוש באתר שלנו כולל גישה, גלישה או רישום לצורך שימוש באתר שלנו.
השימוש באתר מהווה את הסכמתכם לפעול על פי תנאים אלה ועל פי כל התנאים ותחומי המדיניות האחרים המפורטים באתר זה. אם אינכם מוכנים להסכים לתנאים אלה, אנא הפסיקו את השימוש באתר זה באופן מידי.

מידע אודותינו

Jafza.ae הוא אתר המופעל על ידי DP World באזור איחוד האמירויות הערביות (http://dpworld.ae). אנו רשומים בדובאי, איחוד האמירויות הערביות, במשרד הרשום בתא דואר 17000, דובאי, איחוד האמירויות הערביות.

שינויים בתנאים אלה

אנו עשויים לשנות תנאים אלה בכל עת על ידי שינוי דף זה ללא הודעה מוקדמת.

שינויים באתר שלנו

אנו עשויים לעדכן את האתר שלנו מעת לעת, ועשויים לשנות את התוכן בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
איננו מבטיחים שהאתר שלנו, או כל תוכן המופיע בו, חף משגיאות או השמטות.

גישה לאתר שלנו

איננו מבטיחים שהאתר שלנו, או כל תוכן המופיע בו, תמיד יהיה זמין או ללא הפרעות. הגישה לאתר שלנו מותרת על בסיס זמני. אנו רשאים להשהות, להסיר, להפסיק או לשנות את האתר שלנו או חלק ממנו ללא הודעה מוקדמת. אנו לא נישא באחריות כלפיכם אם מכל סיבה שהיא האתר שלנו לא יהיה זמין בכל עת או בכל תקופה שהיא.
האחריות על נקיטה בכל הפעולות הדרושות לצורך גישה לאתר שלנו חלה עליכם.
בנוסף, חלה עליכם האחריות לוודא שכל האנשים המשתמשים באתר שלנו באמצעות חיבור האינטרנט שלכם מודעים לתנאי שימוש אלה ולתנאים ולהתניות הנוספים החלים, ושהם פועלים לפיהם.

זכויות קניין רוחני

אנו הבעלים או הבעלים המורשים של כל התכנים באתר זה ושל כל זכויות היוצרים הנגזרות ממנו. לא ניתן להוריד, להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשנות, לפרסם או למכור אף תוכן או מידע מאתר זה בכל צורה שהיא ללא אישור בכתב מטעמנו.
אין להשתמש בכל חלק של התוכן באתר שלנו למטרות מסחריות ללא קבלת רישיון לעשות זאת מטעמנו או מהגורמים המעניקים לנו רישיונות.
במקרה של העתקה או הורדה של כל חלק מהאתר שלנו, מדובר בהפרה של תנאי השימוש האלה, זכותכם להשתמש באתר שלנו תבוטל באופן מידי ויהיה עליכם, לפי בחירתנו, להשיב או להשמיד את כל העותקים של החומרים שיצרתם.

ללא הסתמכות על מידע

המידע והתוכן המופיעים באתר מסופקים על בסיס מידע כללי בלבד. הם אינם משמשים לצורכי ייעוץ שעליו יש להסתמך. עליכם לקבל ייעוץ מקצועי לפני ביצוע כל פעולה, או אי-ביצוע כל פעולה, על סמך התוכן המופיע באתר שלנו.
אנו נשקיע מאמצים באופן סביר כדי לעדכן את המידע המופיע באתר שלנו. יחד עם זאת, איננו יוצרים מצג שווא, נושאים באחריות או ערבים לכך שהתוכן באתר שלנו מדויק, שלם או עדכני, בין אם במפורש או בעקיפין.

הגבלת חבות

עד להיקף המותר על פי חוק, אנו לא כוללים את כל התנאים, כתבי האחריות, הייצוגים או תנאים אחרים שעשויים לחול על האתר שלנו או על כל תוכן המופיע בו, בין אם במפורש או בעקיפין.
אנו לא נישא באחריות על אף משתמש בגין כל אבדן או נזק, בין אם בחוזה, נזיקין (כולל רשלנות), הפרה של חובה המעוגנת בחוק, או לחלופין, המתעוררים תחת או בהקשר של:
שימוש או אי-יכולת להשתמש באתר שלנו; או
שימוש בתוכן או הסתמכות על תוכן המוצג באתר שלנו.
איננו נושאים באחריות בגין כל אבדן רווחים, אבדן עסקי, הפרעה עסקית או אבדן הזדמנות עסקית, רצון טוב או מוניטין.
איננו נושאים באחריות בגין כל אבדן או נזק שייגרמו כתוצאה מווירוס או חומר טכנולוגי מזיק אחר שעלולים לפגוע בציוד המחשב, בתוכנות המחשב, בנתונים או בחומר קנייני אחר השייך לכם עקב השימוש שלכם באתר שלנו או עקב הורדת תוכן כלשהו על ידכם, או בכל אתר אינטרנט המקושר אליו.
איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות על תוכן המופיע באתרים המקושרים לאתר שלנו. אין לפרש קישורים אלה כאישור שלנו לאתרים המקושרים. איננו נושאים באחריות בגין כל אבדן או נזק שעלול להתעורר כתוצאה משימוש בהם.

העלאת תוכן לאתר שלנו

בין אם הנכם משתמשים בכל תכונה המאפשרת לכם להעלות תוכן לאתר שלנו, או כדי ליצור עמנו קשר (או עם משתמשים אחרים באתר שלנו), הנכם מתחייבים שכל פעולה כזאת עומדת בתנאים האלה ובחוקים הישימים, ושכל פעולה כזאת אינה מכילה חומר בלתי חוקי, ושהנכם נושאים באחריות כלפינו ותפצו אותנו בגין כל הפרה של אחריות זאת. בנוסף, הנכם נושאים באחריות בגין כל אבדן או נזק שייגרם לנו כתוצאה מהפרת האחריות.
כל תוכן שתעלו לאתר שלנו ייחשב כחומר שאינו חסוי ואינו קנייני. הבעלות על זכויות התוכן שלכם תישאר בחזקתכם, אך הנכם מעניקים לנו רישיון בלתי מוגבל והסכמה מפורשת להשתמש, לאחסן ולהעתיק את התוכן ולהפיץ אותו ולהפוך אותו לזמין לגורמי צד שלישי.
בנוסף, ברשותנו הזכות לחשוף את זהותכם לכל צד שלישי שיטען שתוכן כלשהו שפורסם או הועלה על ידכם לאתר שלנו מהווה הפרה של זכויות הקניין הרוחני שלו, או של הזכות שלו לפרטיות.
הנכם נושאים באחריות הבלעדית לאבטחה ולגיבוי התוכן שלכם.

וירוסים

האחריות להגדרת טכנולוגיית המידע, תוכנות המחשב והפלטפורמה שלכם לצורך גישה לאתר שלנו חלה עליכם. עליכם להשתמש בתוכנה להגנה מפני וירוסים משלכם.
אין להשתמש באתר שלנו באופן בלתי הולם על ידי הטמעת וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, פצצות לוגיות או חומר זדוני או מזיק מבחינה טכנולוגית. אין לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר שלנו, לשרת שבו מאוחסן האתר שלנו או לכל שרת, מחשב או בסיס נתונים המחוברים לאתר שלנו. אנו נדווח על כל הפרה כזאת לרשויות אכיפת החוק הרלוונטיים ונשתף פעולה עם אותן רשויות על ידי חשיפת זהותכם. במקרה של הפרה כזאת, זכותכם להשתמש באתר שלנו תבוטל לאלתר.

החוק הישים

תנאים אלה יפוקחו ויפורשו בהתאם לחוקי אמירות דובאי ולתקנות וחוקים ישימים אחרים של איחוד האמירויות הערביות. בית המשפט בדובאי יהיה הסמכות השיפוטית הבלעדית במקרה של כל מחלוקת שתתעורר כתוצאה מתנאים אלה או בהקשר אליהם.

 

עקבו אחרינו

התעדכנו בכל החדשות והאירועים שלנו

© Jafza 2022 - האזור החופשי של ג'בל עלי - Managed by Conceptualize