בואו לגדול יחד עם אחד מהאזורים החופשיים

הקמת עסק

גישה ישירה לשוק של יותר מ-3.5 מיליארד לקוחות

בהתאם למספר של בעלי המניות ולאופי העסק, Jafza מציע שלושה סוגי מערכים ומגוון של סוגי רישיונות ופעילויות רישוי, שמאפשרים לעסקים להתחבר באופן ישיר לשוק המונה 3.5 מיליארד איש. סוג המערך של עסקים שמוקמים באזור החופשי בג'בל עלי נקבע בהתאם למספר בעלי המניות.


הורד את המדריך למשקיע


לחצו כאן כדי להציג את רשימת הפעילויות המורשות הזמינות ב-Jafza


למידע נוסף, ניתן גם להוריד את עלון Jafza באנגלית או בערבית כאן.

הקמת חברה ב-jafza

רבים בעלי מניות
יחיד בעל מניות
הקמת סניף של חברה
הקמת חברה זרה
הקמת חברה ציבורית

הקמת חברה ב-Jafza עם בעלי מניות רבים

כדי להקים באזור החופשי בג'בל עלי חברת אזור חופשי (FZCo), נדרשים 2-50 בעלי מניות. בעלי מניות אלה יכולים להיות אנשים פרטיים (2-50 אנשים), ישויות שאינן אנשים (2-50 חברות) או שילוב של השניים. חברת FZCo היא למעשה שותפות בחבות מוגבלת באזור החופשי, כשחבויות החברה מוגבלות להון המשולם.

המסמכים הבאים מכילים את רשימת המסמכים הדרושים לרישום חברות ב-Jafza התחילו בתהליך הקמת העסק שלכם

הקמה של חברה עם בעל מניות יחיד

בין אם מדובר באדם פרטי או בחברה, בעל מניות יחיד יכול לרשום ב-Jafza עסק באזור חופשי (FZE). עסק FZE הוא למעשה שותפות בחבות מוגבלת באזור החופשי, כשחבות העסק מוגבלת להון המשולם.

המסמכים הבאים מכילים את רשימת המסמכים הדרושים לרישום חברות ב-Jafza התחילו בתהליך הקמת העסק שלכם

הקמה של סניף

סניף הוא ישות משפטית של חברת האם. כל חברה שהיא שיוסדה מחוץ לאזור החופשי בג'בל עלי יכולה להקים סניף ב-Jafza. סניף צריך להיות בבעלות מלאה של חברת האם, לפעול תחת אותו שם ולעסוק באותו תחום עיסוק.

המסמכים הבאים מכילים את רשימת המסמכים הדרושים לרישום חברות ב-Jafza התחילו בתהליך הקמת העסק שלכם

הקמת חברה זרה

לצורך הקמת חברה זרה באזור החופשי בג'בל עלי נדרש לפחות בעל מניות אחד, ללא הגבלה על מספר בעלי המניות המירבי (אדם פרטי, ישות שאינה אדם פרטי או שילוב של השניים). חברה זרה היא למעשה שותפות בחבות מוגבלת באזור החופשי, כשחבויות החברה מוגבלות להון המשולם.

המסמכים הבאים מכילים את רשימת המסמכים הדרושים לרישום חברות ב-Jafza התחילו בתהליך הקמת העסק שלכם

הקמת חברה ציבורית (PLC)

חברת PLC היא חברה עם חבות מוגבלת שיש לה לפחות שני בעלי מניות. מדובר למעשה בחברה עם חבות מוגבלת באזור החופשי, כשחבויות החברה מוגבלות להון המשולם. לחברת PLC יש אישיות משפטית נבדלת מזו של בעלי המניות שלה, והיא בעלת יכולת, זכויות והרשאות של אדם פרטי. חברת PLC נדרשת להנפיק מניות בבורסה, ובהתאם לחוקי השוק, רשאית להזמין את הציבור לסחור במניותיה.

המסמכים הבאים מכילים את רשימת המסמכים הדרושים לרישום חברות ב-Jafza התחילו בתהליך הקמת העסק שלכם

עקבו אחרינו

התעדכנו בכל החדשות והאירועים שלנו

© Jafza 2022 - האזור החופשי של ג'בל עלי - Managed by Conceptualize